Правила прийому в 2020 році


Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2020 році
переглянути правила→

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання
переглянути додаток 1→

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2020 році на другий (або третій) курс (з нормативним терміном навчання на вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста
переглянути додаток 2→

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2020 році для здобуття ступеня магістра осіб, які здобули ступінь бакалавра, фахові іспити та терміни навчання
переглянути додаток 3→

Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка
переглянути додаток 4→

Додаток 5. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (вступних іспитів)
переглянути додаток 5→

Додаток 6. Таблиця переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, в шкалу 100-200
переглянути додаток 6→

Додаток 7.1. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2020 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)
переглянути додаток 7.1→

Додаток 7.2. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2020 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)
переглянути додаток 7.2→

Додаток 8. Положення про апеляційні комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
переглянути додаток 8→

Додаток 9. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
переглянути додаток 9→

Яндекс.Метрика