Правила прийому в 2022 році


Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2022 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2022 році на другий (або третій) курс(з нормативним терміном навчання вакантні місця) для здобуття ступеня бакалавра осіб,які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2022 році для здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня вищої освіти (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), фахові іспити та терміни навчання

Додаток 4. Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

Додаток 5.1. Перелік конкурсних пропозицій для прийому на навчання у 2022 році на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5.2. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2019–2021 років для вступу на основі повної загальної середньої совіти (згідно з Правилами прийому 2021 року)

Додаток 5.3. Перелік конкурсних предметів для участі в конкурсному відборі іноземних громадян

Додаток 6. Вимоги до мотиваційних листів вступників на навчання для здобуття вищої освіти до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в 2022 році, порядок розгляду мотиваційних листів

Додаток 7.1. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2022 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)

Додаток 7.2. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2022 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

Додаток 8. Положення про апеляційні комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Додаток 9. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Додаток 10. Положення про освітній центр «Крим-Донбас-Україна»

Додаток 11. Особливості прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» до Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»

Додаток 12. Порядок організації та проведення вступних випробувань у дистанційній формі в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в 2022 році

Додаток 13. Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців

Яндекс.Метрика