Працевлаштування випускників


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ»


Випускник ОП «Міжнародні економічні відносини», призначений для зовнішньоекономічної та комерційної діяльності, ведення міжнародних валютно-кредитних відносин, обліку й аналізу в системі світогосподарських зв’язків тощо.

Може обіймати посади в органах і установах Міністерства закордонних справ на виконавських посадах у дипломатичних представництвах (віце-консул, аташе, референт, дипломатичний агент, дипломатичний кур’єр, секретар дипломатичного агентства); керівників та працівників, виконавців у державних структурах та установах (держадміністрації, міжнародні відділи відповідних міністерств тощо), підприємствах, приватних структурах, які працюють у галузі міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, комерційні банки, транснаціональні корпорації, спільні підприємства, тощо) та в міжнародних організаціях економічного профілю, а також займатись перекладацькою діяльністю в галузі міжнародних відносин. Також випускник може реалізовувати себе як викладач закладу вищої освіти, науковий співробітник в науково-дослідних і проектних організаціях.

Випускник ОП «Міжнародна логістика і митна справа» призначений для виконавської діяльності в галузі міжнародних економічних відносин, може обіймати посади працівників-виконавців у державних структурах та установах (держадміністрації, міжнародні відділи відповідних міністерств, митній службі, департаментах розвитку транспорту та інфраструктури на регіональному, міжнародному рівнях тощо) та у приватних структурах, які працюють у галузі МЕВ (зовнішньоекономічні відділи фірм, експертних груп, експортно-імпортних, логістичних відділах компаній та корпорацій тощо), сфері міжнародних перевезень та в міжнародних консультативних організаціях економічного профілю, а також займатись перекладацькою діяльністю в галузі міжнародних відносин.

Для випускників ОП «Міжнародний бізнес» можливі такі посади та види діяльності: експерт або консультант із зовнішньоекономічних питань, консультант з маркетингу, оглядач з економічних питань, економіст, економіст з міжнародної торгівлі, керівник підприємства, менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, менеджер з маркетингу, дипломатичний агент, інспектор з експорту, торговельний агент, фахівець з корпоративного управління, викладач вищого навчального закладу, науковець, перекладач.

Місця для працевлаштування: Міністерство закордонних справ, дипломатичні представництва, торгово-промислові палати, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, які реалізують діяльність у сфері МЕВ (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації), науково-дослідні та проектні організації, виші.

Випускники ОП «Міжнародні фінанси» можуть працювати на посадах: менеджер із зовнішньоекономічної діяльності, помічник керівника підприємства, фахівець з фінансово-економічної безпеки, менеджер із допоміжної діяльності у сфері фінансів, фахівець з біржових операцій, з корпоративного управління, економіст з фінансової роботи, економіст, відповідальний працівник банку чи іншої фінансової установи), аудитор, експерт або консультант із зовнішньоекономічних питань, економіст з міжнародної торгівлі, перекладач у галузі МЕВ.

Місця для працевлаштування: Міністерство закордонних справ, обласні державні адміністрації, міжнародні організації економічного профілю, приватні структури, що реалізують діяльність у сфері міжнародних економічних відносин (зовнішньоекономічні відділи фірм, транснаціональні корпорації та банки), науково-дослідницькі інституції.

Випускники ОП «Міжнародна електронна комерція» – фахівці з впровадження та використання систем електронної комерції, які використовують набір технологій та сервісів, що надають можливість представити товари й послуги, а також приймати замовлення й отримувати оплату інтернеті. Вони працюють: на державних та приватних підприємствах, електронних торгівельних майданчиках, інтернет-магазинах, електронних системах бронювання квитків та готелів та платіжних платформах, електронних біржах та тендерних майданчиках, системах SMM-маркетингу.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ, СУСПІЛЬНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА РЕГІОНАЛЬНІ СТУДІЇ»


Випускники ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії» можуть займатися інформаційно-аналітичною, консультативною, експертною діяльності щодо особливостей розвитку окремих країн і регіонів у сфері міжнародних відносин, державного управління, в приватних чи громадських організаціях.

Випускник може працювати дипломатичним представником (послом) при посольствах України закордоном, спеціальних місіях, представництвах України у міжнародних організаціях, в консульських установах України, державних центральних та місцевих органах влади і самоврядування, в міжнародних організаціях; обіймати посади: аналітик міжнародної сфери, аналітик внутрішньодержавних політичних та економічних процесів, референт прес-служби зовнішньополітичних відомств та дипломатичних установ, фахівець зі зв’язків з громадськістю та пресою (PR-менеджер, іміджмейкер, кризовий менеджер, стратегічний менеджер), експерт-консультант із суспільно-політичних питань, консультант рекламних агентств, організатор міжнародного туризму, аташе, дипломатичний агент та кур’єр, політичний оглядач, гід-перекладач, перекладач, викладач вишу, науковий співробітник-політолог.

Випускники ОП «Міжнародні відносини» здійснюють політичну, експертно-аналітичну та дипломатичну діяльність та обіймають посади: аташе, віце-консул, дипломатичний кур’єр, дипломатичний агент, секретар дипломатичного агентства, помічник експерта із зовнішньополітичних питань, політичний оглядач, фахівець з урегулювання конфліктів та медіації у соціально-політичній сфері, консультант із суспільно-політичних питань тощо. Випускники можуть працювати в дипломатичних і консульських представництвах України за кордоном, органах державної влади та місцевого самоврядування різних рівнів, представництвах транснаціональних корпорацій і підприємствах, міжнародних міжурядових та неурядових організаціях, комерційних та недержавних структурах, в бюро перекладів, культурних центрах, підприємствах, які здійснюють зовнішньополітичну діяльність, у наукових інститутах, аналітичних центрах, дослідницьких групах, пов’язаних із вивченням та прогнозуванням політичних і соціальних процесів.

Випускники ОП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» представляють Україну на міжнародній арені в якості представника зовнішньополітичного відомства або дипломатичної установи України за кордоном, працюють у дипломатичних представництвах інших країн світу або міжнародних організацій, розташованих в Україні.

Випускники працюють на посадах: інформаційний аналітик-міжнародник інформаційно-аналітичної служби або відділу міжнародного співробітництва державної установи, комерційної структури, спільного підприємства; аналітик-референт прес-служби зовнішньо-політичного відомства або дипломатичної установи; аташе, дипломатичний агент, секретар дипломатичної місії; аналітик-міжнародник друкованих та електронних ЗМІ; експерт з міжнародних комунікацій у сфері зовнішньої політики або міжнародної реклами; аналітик-міжнародник відділу зв’язків з громадськістю та пресою державних установ, комерційних структур, спільних підприємств; експерт з питань міжнародної інформаційної безпеки; політичний оглядач, журналіст-міжнародник у державних або комерційних теле- та радіокомпаніях, редакціях газет; науковий співробітник науково-дослідних установ сфери міжнародних відносин;викладач вишу.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ТУРИЗМ»


Випускники ОП «Туризм» здебільшого працюють на посадах менеджерів з туризму у фірмах, що надають туристичні послуги, задіяні також у сфері міжнародного менеджменту та маркетингу, орієнтованих на туризм, у галузі адміністративного управління, науково-дослідній сфері, рекламних агентствах, маркетингових, консалтингових підприємствах туристичного профілю, на менеджерських та маркетингових посадах підприємств індустрії туризму.

Випускники здійснюють екскурсійний супровід, державне управління туризмом, управління об’єктами туристичної інфраструктури (музейні комплекси, інформаційні центри, готелі, ресторани, екскурсійні об’єкти тощо), працюють організаторами туризму, гідами-перекладачами. Їхня діяльність пов’язана також із конференс-сервісом, санаторно-курортним бізнесом та spa-wellness, готельно-ресторанним бізнесом, індустрією дозвілля та розваг, виставково-ярмарковою та викладацькою діяльністю.

Випускники ОП «Міжнародний туристичний бізнес» забезпечують інтереси українського бізнесу на зовнішніх ринках, займаються як адміністративною роботою (менеджмент, управління фінансами або персоналом), так і реалізовують себе в творчих напрямках (брендинг територій, створення туристичного продукту, власної туристичної компанії або бутик-готелю). Випускники обіймають посади: фахівець з туристичного обслуговування, організатор подорожей (екскурсій), екскурсовод, фахівець із організації дозвілля, з розвитку сільського туризму, зі спеціалізованого обслуговування, інструктор оздоровчо-спортивного туризму, інспектор з туризму, фахівець із туристичної безпеки, інструктор-методист з туризму.


СПЕЦІАЛЬНІСТЬ «ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННА СПРАВА»


Випускники ОП «Готельно-ресторанна справа» – фахівці з управління та впровадження інновацій на підприємствах сфери обслуговування, зокрема готельних, ресторанних та санаторно-курортних комплексів, підприємств SPA-wellness індустрії, підприємств розваг, відпочинку, лікувально-оздоровчого напряму тощо.

Вони працюють: у готельних та ресторанних комплексах в Україні та за кордоном, у міжнародних та вітчизняних готельних та ресторанних мережах, приватних підприємствах готельно-ресторанної сфери, на посадах керівників (провідних фахівців) зі сфери гостинності та туризму у державних органах та органах місцевого самоврядування.