Програми вступних випробувань


ВСТУП НА 2 КУРС БАКАЛАВРАТУ на основі бакалавра або вищого ступеня за іншою спеціальністю


Програми фахового вступного випробування (співбесіда) для осіб, які здобули раніше такий самий або вищий ступінь (рівень) за іншою спеціальністю або здобувають його не менше одного року

Спеціальність Форма навчання Програма
Міжнародні економічні відносини заочна PDF
Готельно-ресторанна справа заочна PDF
Туризм заочна PDF

ВСТУП ДО МАГІСТРАТУРИ


Програма фахового вступного випробування (екзамену) для вступників на навч. для здобуття ступеня магістра

Спеціальність Освітня програма Форма Прогр.
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини
Міжнародна та європейська економічна інтеграція
Міжнародний бізнес
денна, заочна PDF
Туризм і рекреація Міжнародний туристичний бізнес денна, заочна PDF
Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа денна, заочна PDF
Міжнародні відносини,
суспільні комунікації
та регіональні студії
Міжнародна інформаційна безпека
Міжнародні відносини, суспільні
комунікації та регіональні студії
денна PDF
Міжнародні відносини,
суспільні комунікації
та регіональні студії
Міжнародно-політична регіоналістика денна PDF

ВСТУП ДО АСПІРАНТУРИ


Програма фахового вступного випробування (екзамену) з «Міжнародних економічних відносин» для вступників на навчання для здобуття ступеня доктора філософії (денна та заочна форми)

Спеціальність Екзамен Форма навчання Програма Вимоги
Міжнародні економічні відносини Міжнародні економічні відносини денна, заочна PDF PDF