Правила прийому в 2023 році


Правила прийому до Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна в 2023 році

Додаток 1. Перелік освітніх ступенів, спеціальностей та конкурсних пропозицій, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

Додаток 2. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2023 році на другий (або третій) курс(з нормативним терміном навчання) для здобуття ступеня бакалавра на основі НРК5 осіб,які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста,освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітній ступінь молодшого бакалавра

Додаток 3. Перелік спеціальностей для прийому на навчання у 2023 році для здобуття ступеня магістра на основі НРК6 та НРК7, фахові іспити та терміни навчання

Додаток 4. Перелік спеціальностей з наданням особливої підтримки, на які зійснюється набір вступників Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна

Додаток 5.1. Перелік конкурсних пропозицій для прийому на навчання у 2023 році на перший курс для здобуття ступеня бакалавра (магістра медичного, фармацевтичного або ветеринарного спрямувань) на основі повної загальної середньої освіти

Додаток 5.2. Перелік конкурсних предметів, з яких вступники можуть подавати сертифікати ЗНО 2020–2021 років для вступу у 2023 році на основі повної загальної середньої освіти (згідно з Правилами прийому 2021 року)

Додаток 5.3. Перелік конкурсних предметів для участі в конкурсному відборі іноземних громадян у 2023 році

Додаток 6. Вимоги до мотиваційних листів вступників на навчання для здобуття вищої освіти до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна в 2022 році, порядок розгляду мотиваційних листів

Додаток 7.1. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна у 2023 році (для громадян України, іноземців, які постійно проживають в Україні на законних підставах, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту)

Додаток 7.2. Правила прийому на навчання до аспірантури та докторантури Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна у 2023 році (для іноземних громадян та осіб без громадянства)

Додаток 8. Положення про апеляційні комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Додаток 9. Порядок акредитації представників засобів масової інформації при приймальній комісії Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна

Додаток 10. Положення про освітній центр «Крим-Донбас-Україна» Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна для прийому для здобуття вищої освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій російської федерацією територіяї України

Додаток 11. Особливості прийому на навчання для здобуття освітнього ступеня магістра за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та адміністрування» до Навчально-наукового інституту «Інститут державного управління»

Додаток 12. Порядок організації та проведення вступних випробувань у дистанційній формі в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна в 2022 році

Додаток 13. Перелік партнерських організацій, з якими укладено договір про дистанційне проведення вступних іспитів для іноземців

Appendix 14. Specificities of Admitting Foreigners and Stateless Persons to Study at the University

Розміщення відбіркових комісій факультетів