Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень Юрченко С.О. PDF PDF PDF
Основи туризмознавства Шамара І.М. PDF PDF PDF
Туристичне краєзнавство Посохов І.С. PDF PDF PDF
Туристичні ресурси України Волкова І.І. PDF PDF PDF
Історія туризму Посохов І.С. PDF PDF PDF
Організація самодіяльного туризму Посохов І.С. PDF PDF PDF
Економічна теорія Дерід І.О. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Історія України», «Іноземна мова за проф. спрямуванням», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Математика для економістів», «Рекреалогія та курортологія» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять туристично-краєзнавчу практику.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Географія туризму Волкова І.І. PDF PDF PDF
Світова економіка Баранова В.В. PDF PDF PDF
Організація туристичних подорожей Шамара І.М. PDF PDF PDF
Організація екскурсійної діяльності Аксьонова Н.В. PDF PDF PDF
Економіка України Писаревський М.І. PDF PDF PDF
Інформаційні технології в туристичному бізнесі Крівцова А.С. PDF PDF PDF

На 2-му курсі також викладаються «Філософія», «Друга іноземна мова (англійська)», «Статистика», «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять екскурсійну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Туристичне країнознавство Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Організація ресторанного господарства Кучечук Л.В. PDF PDF PDF
Організація готельного господарства Подлепіна П.О. PDF PDF PDF
Організація анімаційної діяльності Панова І.О. PDF PDF PDF
Маркетинг в туризмі Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Менеджмент туризму Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Комунікативний менеджмент Шамара І.М. PDF PDF PDF
Економіка та планування діяльності підприємств туризму Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Сільський (зелений) туризм Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Тревел-журналістика Проценко М.В.

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять технологічну (виробничу) практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Туристичні ринки України Довгаль Г.В. PDF PDF PDF
Облік і аудит Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Організація музейної діяльності Посохов І.С. PDF PDF PDF
Міжнародний туризм Ханова О.В. PDF PDF PDF
Географія релігій і культур Панова І.О. PDF PDF PDF
Лікувально-оздоровчий туризм/
Санаторно-курортна справа
Кучечук Л.В. PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Туроперейтинг/
Організація туроператорської діяльності
Подлепіна П.О./
Алексєєва Т.І.
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Культурний туризм та креативні індустрії/
Культурно-пізнавальний туризм
Парфіненко А.Ю./
Панова І.О.
PDF
PDF
PDF
PDF

PDF

На 4-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Правове регулювання туристичної діяльності», «Електронна комерція» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти у 7 семестрі проходять виробничу практику, у 8 семестрі переддипломну практику та складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика