Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень Юрченко С.О. PDF PDF PDF
Основи туризмознавства Шамара І.М. PDF PDF PDF
Географія рекреації та туризму Волкова І.І. PDF PDF
Туристичне краєзнавство Посохов І.С. PDF PDF PDF
Туристичні ресурси України Волкова І.І. PDF PDF PDF
Історія туризму Посохов І.С. PDF PDF PDF
Організація самодіяльного туризму Посохов І.С. PDF PDF PDF
Економічна теорія Дерід І.О. PDF PDF PDF

На 1-му курсі також викладаються «Історія України», «Іноземна мова за проф. спрямуванням», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Математика для економістів», «Рекреалогія та курортологія» фахівцями профільних факультетів університету. Також студенти проходять туристично-краєзнавчу практику.

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Географія туризму Волкова І.І. PDF PDF PDF
Географія світового господарства Баранова В.В. PDF PDF PDF
Організація туристичних подорожей Шамара І.М. PDF PDF PDF
Організація екскурсійної діяльності Аксьонова Н.В. PDF PDF PDF
Економіка України Писаревський М.І. PDF PDF PDF
Інформаційні системи і технології в туризмі /
Інформаційне забезпечення туризму
Крівцова А.С. PDF
PDF
PDF
PDF

На 2-му курсі також викладаються «Філософія», «Друга іноземна мова (англійська)», «Статистика», «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять екскурсійну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Туристичне країнознавство Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Організація ресторанного господарства Гревцева Н.В. PDF PDF
Організація готельного господарства Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Організація анімаційної діяльності Панова І.О. PDF PDF PDF
Маркетинг в туризмі Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Менеджмент туризму Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Комунікативний менеджмент Шамара І.М. PDF PDF PDF
Економіка та планування діяльності підприємств туризму Жихор О.Б. PDF PDF PDF
Сільський (зелений) туризм Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Рекреаційні комплекси світу Волкова І.І. PDF PDF PDF

На 3-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів. Також студенти проходять технологічну (виробничу) практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Туроперейтинг Алєксєєва Т.І. PDF PDF PDF
Культурний туризм та креативні індустрії Парфіненко А.Ю. PDF PDF
Санаторно-курортна справа Волкова І.І. PDF PDF PDF
Туристичні ринки України Довгаль Г.В. PDF PDF PDF
Облік і аудит Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Організація музейної діяльності Посохов І.С. PDF PDF PDF
Міжнародний туризм Ханова О.В. PDF PDF PDF
Релігійний туризм і паломництво Каплін О.Д. PDF PDF

На 4-му курсі також викладаються «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету.

У 7 семестрі студенти проходять виробничу практику, у 8 семестрі переддипломну практику та складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають дипломні роботі в ЕК.

Яндекс.Метрика