Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Туризм»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень Панова І.О. PDF PDF PDF
Основи туризмознавства Шамара І.М. PDF PDF PDF
Туристичне краєзнавство Посохов І.С. PDF PDF PDF
Туристичні ресурси України Волкова І.І. PDF PDF PDF
Історія туризму Посохов І.С. PDF PDF PDF
Організація самодіяльного туризму Посохов І.С. PDF PDF PDF
Економічна теорія Дерід І.О. PDF PDF PDF

Також викладаються «Історія України», «Іноземна мова за проф. спрямуванням», «Друга іноземна мова (німецька або французька)», «Математика для економістів», «Рекреалогія та курортологія» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти проходять туристично-краєзнавчу практику .

2 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Географія туризму Волкова І.І. PDF PDF PDF
Світова економіка Баранова В.В. PDF PDF PDF
Організація туристичних подорожей Шамара І.М. PDF PDF PDF
Організація екскурсійної діяльності Аксьонова Н.В. PDF PDF PDF
Економіка України Писаревський М.І. PDF PDF PDF
Географія світового господарства Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Інформаційне забезпечення туристичної галузі Писаревський М.І. PDF PDF

Також викладаються «Філософія», «Друга іноземна мова (англійська)», «Статистика», «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором студентів, студенти проходять екскурсійну практику.

3 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Туристичне країнознавство Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Організація ресторанного господарства Кучечук Л.В. PDF PDF PDF
Організація готельного господарства Подлепіна П.О. PDF PDF PDF
Організація анімаційної діяльності Панова І.О. PDF PDF PDF
Маркетинг в туризмі Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Менеджмент туризму Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Економіка туристичного підприємства Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Управління в галузі туризму Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Сільський (зелений) туризм Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Соціальні комунікацї в туризмі Проценко М.В. PDF PDF
Тревел-журналістика Проценко М.В. PDF PDF
Виставковий бізнес Посохов І.С. PDF PDF PDF
Виставково-ярмаркова діяльність Посохов І.С. PDF PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять технологічну практику.

4 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Туристичні ринки України Довгаль Г.В. PDF PDF PDF
Бухгалтерський облік туристичної діяльності Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Організація музейної діяльності Посохов І.С. PDF PDF PDF
Музейний менеджмент та маркетинг Посохов І.С. PDF PDF PDF
Міжнародний туризм Парфіненко А.Ю. PDF
Організація туристичного бізнесу Писаревський М.І. PDF PDF PDF
Менеджмент Велнес та СПА індустрії Кучечук Л.В. PDF PDF PDF
Туроперейтинг Подлепіна П.О./ PDF PDF PDF
Культурний туризм та креативні індустрії Парфіненко А.Ю. PDF PDF
Електронна комерція Сідоров М.В. PDF PDF PDF
Правове регулювання туристичної діяльності Файєр О.А. PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова і переклад» фахівцями профільних факультетів університету. Студенти проходять виробничу практику та переддипломну практику і складають комплексний атестаційний екзамен за фахом, захищають кваліфікаційні роботі в ЕК.