Підготовка бакалаврів за спеціальністю «Міжнародний туристичний бізнес»


Профільна кафедра кафедра туристичного бізнесу та країнознавства
Опис освітньої програми


Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти

1 курс


Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Основи наукових досліджень Панова І.О. PDF PDF PDF
Основи туризмознавства Шамара І.М. PDF PDF PDF
Географія рекреації та туризму Волкова І.І. PDF PDF PDF
Політичні системи світу Панасенко Г.С. PDF PDF PDF
Міжнародні економічні відносини Шамара І.М. PDF PDF PDF
Організація індустрії туризму Шамара І.М. PDF PDF PDF
Туристичні ресурси України Волкова І.І. PDF PDF PDF
Історія туризму Посохов І.С. PDF PDF PDF
Економічна теорія Дерід І.О. PDF PDF PDF

Також викладаються «Історія України», «Математика для економістів», «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова (німецька або французька)» фахівцями профільних факультетів університету.

2 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Міжнародні фінанси Баранова В.В. PDF PDF PDF
Організація готельного бізнесу Подлепіна П.О. PDF PDF PDF
Інформаційні технології в тур. бізнесі Горєлков Д.В.
Організація туристичних подорожей Шамара І.М. PDF PDF PDF
Організація екскурсійної діяльності Аксьонова Н.В. PDF PDF PDF
Міжнародний бізнес Дерід І.О. PDF PDF PDF

Також викладаються «Філософія», «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова» (англійська) фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять екскурсійну практику.

3 курс

Назва дисципліни Викладач Анот. Роб.пр. НМКД
Туристичне країнознавство Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Організація ресторанного господарства Кучечук Л.В. PDF PDF PDF
Маркетинг в туризмі Євтушенко О.В. PDF РDF PDF
Економіка туристичного підприємства Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Менеджмент туристичного бізнесу Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Методи прийняття управлінських рішень Гапоненко Г.І. PDF PDF PDF
Управління ризиками Євтушенко О.В. PDF PDF PDF
Виставковий бізнес Посохов І.С. PDF PDF PDF

Також викладаються «Іноземна мова і переклад», «Друга іноземна мова» (англійська) фахівцями профільних факультетів університету та міжфакультетські дисципліни за вибором, студенти проходять виробничу практику .