Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародний бізнес» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) РВО) 2020/2021 н.р.


Спеціальність: «Міжнародний бізнес»
Освітня програма: «Міжнародний бізнес»
Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3 та 4
Пакет 1
Ризик-менеджмент у МБ
Підприємництво в Україні
Бухгалтерський облік
Створення стартапів в МБ
Зовнішньоекономічні зв'язки України
Пакети також містять дисципліни для
або Пакет 2
Ризикологія
Бренд-менеджмент у МБ
Міжнародні стандарти фінанс. звітності
Бізнес-планування
Зовнішньоекономічна політика України
вивч. у наступ. семестрах, див. деталі
деталі обрати
Курс 3, семестр 5
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (французька) деталі обрати
Курс 3, семестр 6
Пакет 1
Конкуренція в МБ
деталі обрано 18/19н.р.
Курс 4, семестр 7
Пакет 1
Міжнародні інвестиції
деталі обрано 17/18н.р.
Друга іноземна мова обрано 18/19н.р.
Курс 4, семестр 8
Пакет 1
Конкуренція в МБ
PR-менеджмент та реклама в МБ
Міжнародне оподаткування
деталі обрано 17/18н.р.
Друга іноземна мова обрано 18/19нюр.

Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Корпоративні фінанси або Фінансова математика у МБ
або Злиття та поглинання в МБ деталі обрати
Міжнародна електронна комерція або МБ у цифровій економіці або Онлайн-маркетинг деталі обрати
Корпоративний імідж-промоушен у МБ або Комплекс інтегрованих маркетинг. комунікацій у МБ або Соціальне підприємництво деталі обрати
Друга іноз.мова (німецька) або Друга іноз.мова (французька) деталі обрати
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Міжнародне податкове планування та управління податковими ризиками
Інноваційне підприємництво та стартап проектування
деталі обрано 19/20н.р.
Друга іноземна мова обрано 19/20н.р.