Вибіркові дисципліни освітньої програми «Туризм» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) РВО) 2020/2021 н.р.


Спеціальність: «Туризм»
Освітня програма: «Туризм»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Світова економіка або Географія світового господарства деталі обрати
Економіка України або Інфраструктура світу деталі обрати
Інформаційні системи і технології в туризмі або Інформаційне забезпечення в туризмі деталі обрати
Курс 3, семестр 5
Менеджмент туризму або Управління в галузі туризму деталі обрати
Сільський (зелений) туризм або Агротуризм деталі обрати
Курс 3, семестр 6
Рекреаційні комплекси світу або Рекреаційні системи світу деталі обрати
Курс 4, семестр 7
Лікувально-оздоровчий туризм або Санаторно-курортна справа деталі обрати
Туроперейтинг або Організація туроператорської діяльності деталі обрати
Культурний туризм та креативні індустрії або Культурно-пізнавальний туризм деталі обрати
Курс 4, семестр 8
Музейний менеджмент та маркетинг або Організація музейної діяльності деталі обрати
Релігійний туризм та паломництво або Географія релігій і культур деталі обрати
Туристичні ринки України або Спеціалізовані туристичні ринки деталі обрати
Правове регулювання тур. діяльності або Правознавство деталі обрати
Електронна комерція або Електронна торгівля деталі обрати

Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Інноваційні технології в туризмі або Управління інноваціями в гот-ресторан. бізнесі
деталі обрати
Стратегічний маркетинг та менеджмент або Стратегічне управління деталі обрати
Управління якістю тур. послуг або Управління сталим розвитком туризму деталі обрати
Курс 2, семестр 3
Організація ділового туризму або Організація івентивного туризму деталі обрати
Кон’юнктура туристичного ринку або Міжнародний туристичний ринок деталі обрати
Управління проектами в туризмі або Управління сталим розвитком туризму деталі обрати