Вибіркові дисципліни освітньої програми освітньої програми: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція» (другий (магістерський) РВО) 2020/2021 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція економічні»


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Пакет 1
Смарт-спеціалізація регіонів
Експортні стратегії України в умовах
сучасних інтеграційних процесів

Міжнародні логістичні операції
Друга іноземна мова (німецька / французька)
або Пакет 2
Стратегія регіонального розвитку: європейський контекст
Експортний потенціал і оцінка експортних можливостей
Євроінтеграція
Друга іноземна мова (німецька / французька)
деталі обрати
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Сучасна економічна дипломатія в умовах
міжнародної інтеграції

Міжнародний трансфер і комерціалізація
технологій в умовах нової промислової революції

Друга іноземна мова
деталі обрано 19/20