Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародна логістика і митна справа» (перший (бакалаврський) РВО) 2020/2021 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародна логістика і митна справа»


Рівень вищої освіти: бакалавр
Курс 2, семестр 3
Правознавство або Порівняльне адміністративне право деталі обрати
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (французька) або Друга іноземна мова (іспанська) деталі обрати
Курс 2, семестр 4
Технічні засоби митного контролю або Організація процесів та систем транспортних перевезень деталі обрати
Інформаційні системи і технології в митній справі або Інформаційні системи і технології в логістиці деталі обрати
Друга іноземна мова обрано 19/20н.р.
Курс 3, семестр 5
Організація боротьби з митними порушеннями або Складська логістика та управління запасами деталі обрати
Друга іноземна мова обрано 18/19н.р.
Курс 3, семестр 6
Друга іноземна мова обрано 18/19н.р.
Курс 4, семестр 7
Митні платежі або Фінансові потоки в логістичних системах деталі обрати
Менеджмент митної справи або Економіка логістики деталі обрати
Друга іноземна мова обрано 17/18н.р.
Курс 4, семестр 8
Митна логістика або Ризики в логістиці деталі обрати
Митне право або Правове забезпечення логістики деталі обрати
Друга іноземна мова обрано 17/18н.р.