Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) РВО) 2020/2021 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Правознавство або Порівняльне конституційне право деталі обрати
Інформаційні системи і технології в міжнародних економічних відносинах або ІТ-забезпечення досліджень світогосподарських процесів деталі обрати
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (французька) або Друга іноземна мова (іспанська) деталі обрати
Курс 2, семестр 4
Менеджмент та маркетинг або Податки та система оподаткування деталі обрати
Друга іноземна мова обрано 19/20н.р.
Курс 3, семестр 5
Бухгалтерський облік та аудит або Основи аудиту деталі обрати
Друга іноземна мова обрано 18/19н.р.
Курс 3, семестр 6
Друга іноземна мова обрано 18/19н.р.
Курс 4, семестр 7
Митне регулювання або Технології створення та підтримки веб-контенту мережевих спільнот деталі обрати
Інвестування або Валютні операції деталі обрати
Друга іноземна мова обрано 17/18н.р.
Курс 4, семестр 8
Зовнішня політика України або Геоекономічна стратегія України деталі обрати
Страхування в міжнародному бізнесі або Контракти і договірне право деталі обрати
Друга іноземна мова деталі обрано 17/18н.р.

Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини»


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Пакет 1
Міжнародні валютні та фондові ринки
Інноваційна економіка
Правове регулювання ЗЕД
Друга іноземна мова (нім/франц)
або Пакет 2
Геоекономічна стратегія України та її регіональні економічні пріоритети
Системи прийняття зовнішньополітичних рішень: порівняльний аналіз
Міжнародна безпека
Друга іноземна мова (нім/франц)
деталі обрати
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Електронна комерція в МЕВ
Євроінтеграція
Друга іноземна мова

деталі обрано 19/20н.р.