Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні фінанси» (перший (бакалаврський) РВО) 2020/2021 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні фінанси»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР

Курс 2, семестр 3 та 4
Пакет 1
Міжнародна банківська справа
Основи міжнародного бізнесу
Бухгалтерський облік

Фінансова статистика
Управління фінансовими ризиками
Пакети також містять дисципліни

абодля
Пакет 2
Міжнародні валютно-кредитні відносини
Управління міжнародним бізнесом
Міжнародні стандарти фінансової звітності

Фінансовий аналіз
Страхування
вивчення у наст. семестрах, див. деталі
деталі обрати
Курс 3, семестр 5
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (французька) деталі обрати
Курс 3, семестр 6
Маркетингові дослідження міжнарод.
фінансового ринку
деталі обрано 18/19н.р.
Друга іноземна мова обрано 19/20н.р.