Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» (перший (бакалаврський) РВО) 2020/2021 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Міжнародні організації
Міжнародні відносини на пострадянському просторі
Історія та культура Китаю
Пакети також містять дисципліни для
або Пакет 2
Міжнародна інтеграція та міжнар. організації
Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини країн пострадянського простору
Історія світової культури
вивчення у наступних семетрах, див. деталі
деталі обрати
Курс 2
Пакет 1
Інформаційні мережі та бази даних в МВ
Пакети також містять дисципліни для
або Пакет 2
Інформаційні системи та технології в МВ
вивчення у наступних семетрах, див. деталі
деталі обрати
Курс 3, семестр 5
Пакет 1
Міжнародні економічні відносини
Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи
Конфліктологія та теорія переговорів
Основи міжнародної безпеки
Зовнішня політика України
деталі обрано 17/18н.р.
Курс 3, семестр 6
Зовнішня політика США
Організація міжнародного туризму
деталі обрано 17/18н.р.
Курс 4, семестр 7
Актуальні проблеми МВ та світової політики деталі обрано 17/18н.р.
ЄС та політика сусідства деталі обрано 18/19н.р.
Курс 4, семестр 8
Китай та країни Сх.Азії у світовій політиці
Процеси модернізації в країнах Азії та Африки
Актуальні проблеми МВ в Латин.Америці
деталі обрано 17/18н.р.
Дипломатія та розвідка деталі обрано 17/18н.р.