Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини» (перший (бакалаврський) РВО) 2020/2021 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини»


Рівень вищої освіти: бакалавр
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Україна в системі міжнар. безпеки
Пакети містять предмети
або Пакет 2
Україна в системі міжнародної безпеки
для вивч. у наст. семестрах,
або Пакет 3
Історія дипломатії України
див. деталі
деталі обрати
Курс 2, семестр 3 і 4
Культура міжнар. спілкування та професійна етика
Міжнар. організації та міжнар. співробітництво у сфері міграції
Пакети також містять дисципліни для
або Риторика та ораторське мистецтво
Сучасний світ і проблеми глобалізації


вивч. у наст. семестрах, див. деталі
деталі обрати
Курс 3, семестр 5
Пакет 1
Право міжнародної безпеки
Інтеграційні процеси в сучасних МВ
Міжнародні організації
МВ та світова політика ХХ ст.
або Пакет 2
Міжнар. конференції та міжнар. посередництво у вирішенні конфліктів
Інтеграційні процеси в сучасних МВ
Міжнародні організації
МВ та світова політика ХХ ст.
деталі обрано 18/19н.р.
Міжнар. тероризм як загроза МВ деталі обрано 18/19н.р.
Курс 3, семестр 6
Сучасні тенденції світових МВ Сучасні тенденції світових МВ деталі обрано 18/19н.р.
Дипломатична кореспонденція деталі обрано 18/19н.р.