Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації» (перший (бакалаврський) РВО) 2019/2020


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»


Курс 2
Пакет 1
Інформаційні системи і мережі
Прикладна інформатика
Основи організації баз даних
Комп’ютерний дизайн
Сучасні теорії інформаційного стуспільства
або Пакет 2
Математичні основи інформаційних технологій
Комп'ютерне оброблення даних
Електронні джерела інформації
Інформаційно-пошукові та експертні системи
Інформаційна економіка
деталі зробити вибір
Пакет 1
Основи міжнародних інформаційних відносин
Теорія масової комунікації
Конфліктологія та теорія переговорів
Зв’язки з громадськістю в міжнародних відносинах
Прес-служба зовнішньо-політичних відомств
Дипломатія та розвідка
Міжнародні організації
Міжнародні комунікації
Теорія та практика міжнародної реклами
Аналіз зовнішньої політики
Інтернет-журналістика
Інформаційні кампанії
або Пакет 2
Інформаційна політика
Засоби масової інформації
Основи геополітики
Основи міжнародної безпеки
Світові інформаційні агентства
Організація роботи дипломатичних установ
Міжнародна інформаційна безпека
Міжнародні медіакомунікації
Інформаційний менеджмент
Зовнішня політика України
Радіотележурналістика
Інформаційний бізнес
деталі зробити вибір
Курс 3, семестр 5
Сучасні теорії інформаційного суспільства вибір зроблено у 2017/2018 н.р.
Пакет 1
Теорія масової комунікації
Конфліктологія та теорія переговорів
Зв'язки з громадськістю в міжнародних відносинах
вибір зроблено у 2017/2018 н.р.
Курс 3, семестр 6
Пакет 1
Прес-служба зовнішньо-політичних відомств
Дипломатія та розвідка
вибір зроблено у 2017/2018 н.р.
Курс 4, семестр 7
Пакет 1
Міжнародні організації
Міжнародні комунікації
вибір зроблено у 2016/2017 н.р.
Курс 4, семестр 8
Пакет 1
Теорія та практика міжнародної реклами
Аналіз зовнішньої політики
Радіотележурналістика
Інформаційні кампанії

вибір зроблено у 2016/2017 н.р.