Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» (другий (магістерський) РВО) 2019/2020 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»


Рівень вищої освіти: магістр
Курс 1
Пакет 1
Міжнародно-політичне регіонознавство
Актуальні проблеми Сходу в умовах деколонізації і глобалізації
Публічна дипломатія (3 сем.)
Зовнішньополітичні процеси в країнах в Азії та Африки (3 сем.)
Модернізаційні процеси в економіці країн Азії та Африки (3 сем.)
Міжкультурна комунікація в міжнародних відносинах (3 сем.)
або Пакет 2
Регіоналістика
Україна та країни Сходу
Культурна та гуманітарна дипломатія (3 сем.)
Інтеграційні процеси в країнах Азії та Африки (3 сем.)
Цивілізаційні особливості країн Азії (3 сем.)
Мова та міжкультурна комунікація (3 сем.)

деталі зробити вибір
Курс 2
Пакет 1
Публічна дипломатія
Зовнішньополітичні процеси в країнах в Азії та Африки
Модернізаційні процеси в економіці країн Азії та Африки
Міжкультурна комунікація в міжнародних відносинах
або Пакет 2
Культурна та гуманітарна дипломатія
Інтеграційні процеси в країнах Азії та Африки
Цивілізаційні особливості країн Азії
Мова та міжкультурна комунікація
деталі зробити вибір