Вибіркові дисципліни освітньої програми освітньої програми: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція» (другий (магістерський) РВО) 2019/2020 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародна та європейська економічна інтеграція економічні»


Рівень вищої освіти: магістр
Курс 1, семестр 2
Пакет 1
Сучасні світові інтеграційні процеси та їх компаративні переваги
Експортні стратегії України в умовах сучасних інтеграційних процесів
Євроінтеграція України: практичні аспекти Угоди про асоціацію України з ЄС
Друга іноземна мова (німецька / французька)
або Пакет 2
Міжнародна економічна інтеграція
Експортний потенціал і оцінка експортних можливостей
Євроінтеграція України в системі міжнародної економічної інтеграції
Друга іноземна мова (німецька / французька)
деталі зробити вибір
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Сучасна економічна дипломатія в умовах міжнародної інтеграції
Міжнародний трансфер і комерціалізація технологій в умовах нової промислової революції
Друга іноземна мова (німецька / французька)
деталі вибір зроблено у вересні 2018/2019 н.р.