Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії» (перший (бакалаврський) РВО) 2019/2020 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Рівень вищої освіти: бакалавр
Курс 2
Пакет 1
Міжнародні організації
Міжнародні відносини на пострадянському просторі
Історія та культура Китаю
Міжнародні економічні відносини
Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи
Конфліктологія та теорія переговорів
Основи міжнародної безпеки
Зовнішня політика України
Організація міжнародного туризму
Зовнішня політика США
Актуальні проблеми міжнародних відносин та світової політики
Китай та країни Сходу у світовій політиці
Процеси модернізації у країнах Азії та Африки
Актуальні проблеми міжнародних відносин в Латинській Америці
або Пакет 2
Міжнародна інтеграція та міжнародні організації
Зовнішньополітичні та зовнішньоекономічні відносини країн пострадянського простору
Історія світової культури
Соціально-економічна географія
Геополітичні пріоритети країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи
Ділове спілкування та ораторська майстерність
Конфлікти в міжнародних відносинах
Геополітичні пріоритети сучасної України
Туризм як галузь світового господарства
Сучасні геополітичні пріоритети США
Сучасні геополітичні та геоекономічні інтереси у світовій політиці
Міжнародні відносини та дипломатія: Сходознавство
Політико-правові системи Азії та Африки
Актуальні проблеми міжнародних відносин в Латинській Америці
деталі зробити вибір
Пакет 1
Інформаційні мережі та бази даних в міжнародних відносинах
ЄС та політика сусідства
Теорія прийняття рішень у міжнародних відносинах
або Пакет 2
Інформаційні системи та технології в міжнародних відносинах
Європейська інтеграція
Системні методи аналізу у міжнародних відносинах
деталі зробити вибір
Курс 3
Пакет 1
Міжнародні економічні відносини
Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи
Конфліктологія та теорія переговорів
Основи міжнародної безпеки
Зовнішня політика України
Зовнішня політика США
Організація міжнародного туризму
деталі вибір зроблено у 2017/2018 н.р.
Курс 4
Пакет 1
Актуальні проблеми міжнародних відносин та світової політики
Міжнародна інтеграція та глобалізація у світовій політиці
Китай та країни Сходу у світовій політиці
Актуальні проблеми міжнародних відносин в Африці та Латинській Америці
Міжнародний туризм
деталі вибір зроблено у 2016/2017 н.р.
Пакет 1
Теорія прийняття рішень в міжнародних відносинах
деталі вибір зроблено у 2016/2017 н.р.