Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародний бізнес» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) РВО) 2019/2020 н.р.


Спеціальність: «Міжнародний бізнес»
Освітня програма: «Міжнародний бізнес»
Рівень вищої освіти: бакалавр
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Ризик-менеджмент у міжнародному бізнесі
Підприємництво в Україні
або Пакет 2
Ризикологія
Бренд-менеджмент у міжнародному бізнесі
деталі зробити вибір
Курс 2, семестр 4
Пакет 1
Бухгалтерський облік
Створення стартапів в міжнародному бізнесі
Зовнішньоекономічні зв'язки України
або Пакет 2
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Бізнес-планування
Зовнішньоекономічна політика України
деталі зробити вибір
Курс 3, семестр 5
Друга іноземна мова (німецька або французька)
деталі вибір зроблено у 2017/2018 н.р.
Курс 3, семестр 6
Пакет 1
Ділові переговори у міжнародному бізнесі
Друга іноземна мова (німецька або французька)
деталі вибір зроблено у 2017/2018 н.р.
Курс 4, семестр 7
Пакет 1
Міжнародний фінансовий менеджмент
Управління міжнародним маркетингом
Друга іноземна мова (німецька або французька)
деталі вибір зроблено у 2016/2017 н.р.
Курс 4, семестр 8
Пакет 1
Міжнародний інноваційний бізнес
PR-менеджмент
Корпоративний менеджмент ТНК
Друга іноземна мова (німецька або французька)
деталі вибір зроблено у 2016/2017 н.р.

Рівень вищої освіти: магістр
Курс 1, семестр 2
Пакет 1
Міжнародна електронна комерція
Глобальна фінансова та банківська система
Корпоративний імідж-промоушен в міжнародному бізнесі
Друга іноземна мова (німецька або французька)
або Пакет 2
Інформаційні технології в міжнародній комерційній діяльності
Міжнародна фінансова система
Комплекс інтегрованих маркетингових комунікацій в міжнародному бізнесі
Друга іноземна мова (німецька або французька)
деталі зробити вибір
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Міжнародне податкове планування та управління податковими ризиками
Інноваційне підприємництво та стартап проектування
деталі вибір зроблено у 2018/2019 н.р.