Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні фінанси» (перший (бакалаврський) РВО) 2019/2020 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні фінанси»


Рівень вищої освіти: бакалавр
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Міжнародна банківська справа
Основи міжнародного бізнесу
або Пакет 2
Міжнародні валютно-кредитні відносини
Управління міжнародним бізнесом
деталі зробити вибір
Курс 2, семестр 4
Пакет 1
Бухгалтерський облік
Фінансова статистика
Управління фінансовими ризиками
або Пакет 2
Міжнародні стандарти фінансової звітності
Фінансовий аналіз
Страхування
деталі зробити вибір