Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини» (перший (бакалаврський) РВО) 2019/2020 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини»


Рівень вищої освіти: бакалавр
Курс 2
Пакет 1
Україна в системі міжнародної безпеки
Право міжнародної безпеки
Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах
Міжнародні організації
Міжнародні відносини та світова політика ХХ ст.
Сучасні тенденції світових міжнародних відносин
Спільна зовнішня політика та політика безпеки ЄС
Міжнародні конфлікти та шляхи їх врегулювання
Енергетична безпека та дипломатія в міжнародних відносинах
Основи геополітики та геостратегії
Інформаційна безпека та інформаційні війни
або Пакет 2
Україна в системі міжнародної безпеки
Міжнародні конференції та міжнародне посередництво у вирішенні конфліктів
Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах
Міжнародні організації
Міжнародні відносини та світова політика ХХ ст.
Сучасні тенденції світових міжнародних відносин
Основи переговорного процесу
ООН в системі сучасних міжнародних відносин
Багатостороння дипломатія та дипломатія міжнародних організацій
Основи геополітики та геостратегії
Практична психологія в багатосторонній дипломатії
або Пакет 3
Історія дипломатії України
Багатостороння дипломатія
Інтеграційні процеси в сучасних міжнародних відносинах
Міжнародні організації
Міжнародні відносини та світова політика ХХ ст.
Сучасні тенденції світових міжнародних відносин
Організація роботи дипломатичних установ
Безпека дипломатичної служби
Публічна та культурна дипломатія
Основи геополітики та геостратегії
Процес прийняття зовнішньополітичних рішень
деталі зробити вибір
Пакет 1
Культура міжнародного спілкування та професійна етика
Міжнародні організації та міжнародне співробітництво в сфері міграції
Проблеми національної безпеки та контроль над озброєнням
Етикет дипломатичного і ділового спілкування
Військово-політичні проблеми в міжнародних відносинах
Ядерне стримування у світовій політиці
або Пакет 2
Риторика та ораторське мистецтво
Сучасний світ і проблеми глобалізації
Міжнародний тероризм як загроза міжнародним відносинам
Дипломатична кореспонденція
Національно-етнічні проблеми в міжнародних відносинах
«М’яка сила» в міжнародних відносинах
деталі зробити вибір