Вибіркові дисципліни освітньої програми «Туризм» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) РВО) 2019/2020 н.р.


Спеціальність: «Туризм»
Освітня програма: «Туризм»


Рівень вищої освіти: бакалавр
Курс 2
Світова економіка або Географія світового господарства деталі зробити вибір
Економіка України або Інфраструктура світу деталі зробити вибір
Інформаційні системи і технології в туризмі або Інформаційне забезпечення в туризмі деталі зробити вибір
Курс 3, семестр 5
Менеджмент туризму або Управління в галузі туризму деталі зробити вибір
Сільський (зелений) туризм або Агротуризм деталі зробити вибір
Курс 3, семестр 6
Рекреаційні комплекси світу або Рекреаційні системи світу деталі зробити вибір
Курс 4, семестр 7 та 8

Пакет 1
Лікувально-оздоровчий туризм
Культурний туризм та креативні індустрії
Міжнародний туризм
Релігійний туризм та паломництво
Туристичні ринки України
Музейний менеджмент та маркетинг

деталі вибір зроблено у 2016/2017 н.р.

Рівень вищої освіти: магістр
Курс 1
Інноваційні технології в туризмі або Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі
деталі зробити вибір
Стратегічний маркетинг та менеджмент або Стратегічне управління деталі зробити вибір
Управління якістю туристичних послуг або Туристична іміджеологія деталі зробити вибір
Курс 2
Пакет 1
Кон’юнктура туристичного ринку
Управління проектами в туризмі
або Пакет 2
Архітектура та дизайн курортних комплексів
Управління сталим розвитком туризму
або Пакет 3
Організація івентивного туризму
Управління сталим розвитком туризму
деталі зробити вибір