Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика» (другий (магістерський) РВО) 2019/2020 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика»


Рівень вищої освіти: магістр
Курс 1
Пакет 1
Міжнародно-політичне регіонознавство
Європейські студії
Публічна дипломатія (3 сем.)
Зовнішньополітичні процеси в країнах в Європи та Північної Америки (3 сем.)
Модернізаційні процеси в економіці країн ЄС (3 сем.)
Міжкультурна комунікація в міжнародних відносинах (3 сем.)
або Пакет 2
Регіоналістика
Україна та країни ЄС
Культурна та гуманітарна дипломатія (3 сем.)
Аналіз прогнозування зовнішньої політики країн ЄС та Північної Америки (3 сем.)
Інституційна система ЄС (3 сем.)
Мова та міжкультурна комунікація (3 сем.)

деталі зробити вибір
Курс 2
Пакет 1
Публічна дипломатія
Зовнішньополітичні процеси в країнах в Європи та Північної Америки
Модернізаційні процеси в економіці країн ЄС
Міжкультурна комунікація в міжнародних відносинах
або Пакет 2
Культурна та гуманітарна дипломатія
Аналіз прогнозування зовнішньої політики країн ЄС та Північної Америки
Інституційна система ЄС
Мова та міжкультурна комунікація
деталі зробити вибір