Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (другий (магістерський) РВО) 2019/2020 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»


Курс 1
Друга іноземна мова (німецька або французька) або Друга іноземна мова (італійська або іспанська) деталі зробити вибір
Пакет 1
Дипломатична служба та сучасне дипломатичне право
Зовнішня політика Європейського Союзу
Ведення переговорів та публічна дипломатія в міжнародних відносинах
Сучасні війни і тероризм
Концепція та стратегія міжнародної інформаційної безпеки
Стратегічне партнерство та асиметричні відносини
або Пакет 2
Медіаправо та медіаетика
Регіоналізм та регіональні системи безпеки
Міжнародні відносини та міжнародні медіакомунікації
Культура довіри в міжнародних відносинах
PR-технології у міжнародних відносинах
Свобода слова та свобода преси: міжнародні стандарти та національне законодавство
деталі зробити вибір