Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини», бакалаврський РВО, 2022/2023 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини»


Курс 2, семестри 3 та 4: НОВА СХЕМА вибору дисциплін


Щосеместру студент може обрати дві дисципліни для вивчення. Для вибору доступні предмети, наведені у списку відповідного семестру (надалі їх кількість збільшується). Будь-яку дисципліну можна обрати лише один раз.

Порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки (рік набору 2021)


Курс 2, семестр 3
Список дисциплін та анотації деталі
Курс 2, семестр 4
Список дисциплін та анотації деталі

Курс 3, семестри 5 та 6: СТАРА СХЕМА вибору дисциплін


Необхідно обрати одну з трьох запропонованих дисциплін.


Курс 3, семестр 5
Інформаційне суспільство або Електронне врядування або Цифрова економіка деталі
Селф-брендинг або Нетворкінг або Командоутворення деталі
Міжнародна безпека або Спільна політика безпеки та оборони ЄС або Україна в системі міжнародної безпеки деталі
Дипломатичні візити та переговори або Організація роботи дипломат. і консул. установ або Основи військово-дипломатичної служби деталі
Звязки з громадськістю в міжнародних відносинах або Прес-служба зовнішньо-політичних відомств або Інформац-аналіт. робота зовн-політ. відомств деталі
Курс 3. семестр 6
Суспільні комунікації або Засоби масової інформації та комунікації або Політичні комунікації деталі
Сучасні тенденції розвитку світової політики або Зовнішньополітичні стратегії і докрини або Механізми регулювання МВ деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.