Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародні фінанси», бакалаврський РВО, 2022/2023 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні фінанси»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 4
Бухгалтерський облік або Міжнародні стандарти фінансової звітності або Звітність підприємств деталі
Фінансова статистика або Фінансовий аналіз або Фінансове моделювання деталі
Курс 3, семестр 5
Міжнародна банківська справа або Грошово-кредитні системи країн світу або Аналіз діяльності банківських та небанківських кредитних установ деталі
Курс 3, семестр 6
Міжнародний фінансовий маркетинг або Маркетингові дослідження міжнар. фінансового ринку або Бізнес-планування деталі
Курс 4, семестр 7
Міжнародний фінансовий менеджмент деталі
Курс 4, семестр 8
Пакет 1
Міжнародна біржова та аукціонна діяльність
Поведінкові фінанси
Ділові переговори в МФ
деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.