Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародний бізнес», бакалаврський та магістерський РВО, 2022/2023 н.р.


Освітня програма: «Міжнародний бізнес»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 4
Бухгалтерський облік або Міжнародні стандарти фінансової звітності або Розрахунки та платежі в МБ деталі
Бренд-менеджмент у МБ або Підприємництво в Україні або Управління якістю в МБ деталі
Зовнішня політика та зовн-економ. звязки України або Економіка України або Геоекономіка деталі
Курс 3, семестр 5
Ризик-менеджмент у МБ або Страхування в МБ або Економічні ризики деталі
Курс 3, семестр 6
Конкуренція в МБ або Корпоративне управління та соц. відповідальність у МБ або Управління міжнар. маркетингом деталі
Курс 4, семестр 7
Міжнародні інвестиції деталі
Курс 4, семестр 8
Пакет 1
PR-менеджмент та реклама в МБ
Ділові переговори в МБ
Міжнародне оподаткування
деталі
Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Корпоративні фінанси або Фінансова математика в МБ або Злиття та поглинання в МБ деталі
Міжнародна електронна комерція або МБ в цифровій економіці або Онлайн-маркетинг деталі
Корпоративний імідж-промоушен в МБ або Комплекс інтегров. маркетинг. комунікацій в МБ або Соціальне підприємництво деталі
Курс 2, семестр 3
Податкове планування в МБ або Управління податковими ризиками в МБ або Економічна безпека МБ деталі
Інноваційне підприємництво та стартап-планування або Інституційне середовище управління МБ або Інтелектуальна власність в МБ деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.