Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», магістерський РВО, 2022/2023 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»

Щосеместру студент може обрати три дисципліни для вивчення. Для вибору доступні предмети, наведені у списку відповідного семестру. Будь-яку дисципліну можна обрати лише один раз.


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Список дисциплін та анотації
Необхідно обрати три дисципліни з переліку
деталі
Курс 2, семестр 3
Тайм-менеджмент
Конфлікт-менеджмент
Методологія та організація наукових досліджень
Європейська безпека
Зовнішня політика ЄС
Україна та Європейський Союз: особливості взаємовідносин
Право міжнародних організацій
Право ЄС
Міжнародне економічне право
Система та механізми здійснення зовнішньої політики
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Зовнішня політика в епоху трансформацій
Міжнародний розвиток та допомога
Механізми регулювання міжнародних відносин
Логістика політичних стратегій у міжнародних відносинах
Інформаційно-аналітичне забезпечення візитів та переговорів
Організація дипломатичних брифінгів та прес-конференцій
PR-технології у міжнародних відносинах

Необхідно обрати три дисципліни з переліку

деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.