Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародні відносини та регіональні студії», бакалаврський РВО, 2022/2023 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Історія та культура Китаю або Цивілізації світу деталі
Основи економічної теорії або Економіка України або Соціально-економічна географія деталі
Міжнародні організації або Міжнародно-правові організми регулювання в МВ або Інтеграційні процеси в сучасних МВ деталі
Політико-правові системи Азії та Африки або Суспільно-політичні трансформації країн Сходу або Етноцивілізаційні процеси країн Сходу деталі
Курс 3, семестр 5
Пакет 1
Міжнародні організації
Міжнародні відносини на пострадянському просторі
Історія та культура Китаю
Пакет також містять дисципліни для вивчення у наступних семетрах, див. деталі
деталі обрано 20/21н.р.
Курс 3, семестр 6
Пакет 1
Інформаційні мережі та бази даних в МВ
Пакет також містять дисципліни для вивчення у наступних семетрах, див. деталі
деталі обрано 20/21н.р.
Курс 4, семестр 7
Пакет 1
Міжнародні економічні відносини
Зовнішня політика країн Центрально-Східної та Південно-Східної Європи
Конфліктологія та теорія переговорів
Основи міжнародної безпеки
Зовнішня політика України
деталі обрано 19/20н.р.
Курс 4, семестр 8
Зовнішня політика США
Організація міжнародного туризму
деталі обрано 19/20н.р.

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.