Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії: сходознавство», магістерський РВО, 2022/2023 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії: сходознавство»


Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Актуальні проблеми Сходу в умовах деколонізації і глобалізації або Україна та країни Сходу деталі
Геополітика та геостратегія сучасного світу або Символіка країн та народів світу деталі
Курс 2, семестр 3
Міжкультурна комунікація або Тайм-менеджмент або Прес-служба або Лідерство та упр. людськ. капіталом деталі
Публічна дипломатія або Політичний косалтинг деталі обрати

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.