Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародна логістика і митна справа», бакалаврський, 2022/2023 н.р.


Освітня програма: «Міжнародна логістика і митна справа»


Рівень освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Правознавство або Порівняльне адміністративне право деталі
Курс 2, семестр 4
Технічні засоби митного контролю або Митний контроль і митне оформл. або Організ.процесів та систем транспорт. перевезень або Транспортна логістика деталі
Інформ. системи і технології в МС або Інноваційні технології в МС або Інновації в логіст. системах або Інформ. системи та технолог. в логістиці деталі
Ризики в логістиці
Курс 3, семестр 5
Організація боротьби з митними порушеннями або Складська логістика та управління запасами деталі
Курс 4, семестр 7
Митні платежі або Фінансові потоки в логістичних системах деталі
Менеджмент митної справи або Економіка логістики деталі
Курс 4, семестр 8
Митна логістика або Ризики в логістиці деталі
Митне право або Правове забезпечення логістики деталі