Вибіркові дисципліни ОП«Міжнародний туристичний бізнес», бакалаврський РВО, 2022/2023 н.р.


Спеціальність: «Туризм»
Освітня програма: «Міжнародний туристичний бізнес»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Інформаційні технології в туристичному бізнесі або Інформаційні системи і технології в туризмі деталі
Курс 3, семестр 5
Менеджмент туристичного бізнесу або Методи прийняття управлінських рішень деталі
Курс 3, семестр 6
Ризик-менеджмент в міжнародному туризмі або Управління ризиками деталі
Виставковий бізнес або Виставкова-ярмаркова діяльність деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.