Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародна інформаційна безпека», магістерський РВО, 2022/2023 н.р.


Освітня програма: «Міжнародна інформаційна безпека»

Щосеместру студент може обрати три дисципліни для вивчення. Для вибору доступні предмети, наведені у списку відповідного семестру. Будь-яку дисципліну можна обрати лише один раз.

Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Список дисциплін та анотації
Необхідно обрати три дисципліни з переліку
деталі
Курс 2, семестр 3
Список дисциплін та анотації
Необхідно обрати три дисципліни з переліку
деталі
Тайм-менеджмент
Конфлікт-менеджмент
Селф-брендинг
Сучасні тенденції розвитку світової політики
Стратегія і тактика ведення дипломатичних переговорів
Механізми регулювання міжнародних відносин
Глобалізація та міжнародна інтеграція
Міжнародні системи та глобальний розвиток
Сучасні глобальні та регіональні інтеграційні процеси
Моделювання та прогнозування в міжнародних відносинах
Аналіз та прогнозування міжнародних подій
Безпекові аспекти міжнародних відносин
Сучасні інформаційні війни в міжнарожних відносинах
Технології інформаційного протиборства в міжнародних відносинах
Інформаційний тероризм
Система та механізми здійснення зовнішньої політики
Стратегічне партнерство у зовнішній політиці
Зовнішня політика великих держав
Необхідно обрати три дисципліни з переліку

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.