Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», бакалаврський РВО, 2022/2023 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»


Курс 2, семестри 3 та 4: НОВА СХЕМА вибору дисциплін


Щосеместру студент може обрати дві дисципліни для вивчення. Для вибору доступні предмети, наведені у списку відповідного семестру (надалі їх кількість збільшується). Будь-яку дисципліну можна обрати лише один раз.

Порядок формування індивідуальних освітніх траєкторій здобувачів кафедри міжнародних відносин, міжнародної інформації та безпеки (рік набору 2021)


Курс 2, семестр 3
Список дисциплін та анотації деталі
Курс 2, семестр 4
Список дисциплін та анотації деталі

Курс 3, семестри 5 та 6: СТАРА СХЕМА вибору дисциплін


Необхідно обрати одну з трьох (чотирьох) запропонованих дисциплін.


Курс 3, сем. 5
Селф-брендинг або Нетворкінг або Командоутворення або Організац. і провед. презентацій деталі
Дипломатичні переговори або Дипломат. і консульська документація або Дипломат. брифінги і прес-конференції або Інформац-аналітичне забезпечення дипломат. візитів та переговорів деталі
Сучасні теорії інформац. суспільства або Інформаційна економіка або Сучасне електронне врядування деталі
Основи міжнародної безпеки або Міжнародна інформаційна безпека або Інформаційна безпека держави деталі
PR-технологіії в міжнар. відносинах або Прес-служба зовнішньо-політичних відомств або Теорія та практика міжнар. реклами деталі
Курс 3, семестр 6
Масова комунікація або Засоби масової інформації та комунікації або Політичні комунікації деталі
Суч. тенденції розвитку світової політики або Зовнішньо-політичні стратегії і доктрини або Механізми і регулювання МВ деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.