Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародні економічні відносини», бакалаврський та магістерський РВО, 2022/2023 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Правознавство або Порівняльне конституційне право або Міжнародний захист прав людини деталі
Інформаційні системи та технології в МЕВ або ІТ-забезпечення досліджень світогосподарських процесів деталі
Курс 2, семестр 4
Менеджмент та маркетинг або Податки та система оподаткування або Теорія грошей та грошовий обіг деталі
Курс 3, семестр 5
Бухгалтерський облік та аудит або Основи аудиту деталі
Курс 4, семестр 7
Митне регулювання або Технології створення та підтримки веб-контенту мережевих спільнот деталі
Інвестування або Валютні операції деталі
Курс 4, семестр 8
Зовнішня політика України або Геоекономічна стратегія України деталі
Страхування в міжнародному бізнесі або Контракти і договірне право деталі
Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс, 1, семестр 2
Міжнародні валютні та фондові ринки або Інноваційна економіка або Новітні технології і методи аналізу МЕВ деталі
Практикум: Соціальне підприємництво в країнах ЄС або Практикум: Віртуальне підпр. зовн-економ. діяльності деталі
Правове регулювання зовн-економ. діяльності або Міжнародна безпека або Геоеконом. стратегія України та її регіон. економ. пріоритети деталі
Курс 2, семестр 3
Електронна комерція в МЕВ або Третій сектор і соц. економіка у світовому господарстві або Державне право зарубіжних країн деталі
Євроінтеграція або Комерціоналізація високих технологій в країнах світу або Системи прийняття зовн-політичних рішень: порівняльний аналіз деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.