Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні комунікації» (другий (магістерський) РВО) 2019/2020 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні комунікації»


Курс 1
Друга іноземна мова (німецька або французька) або Друга іноземна мова (італійська або іспанська) деталі зробити вибір
Пакет 1
Культура міжнародних комунікацій та професійна етика
Риторика (спічрайтинг) у міжнародних відносинах
Стратегія і тактика ведення переговорів на міжнародному рівні
Культурна та гуманітарна дипломатія
PR-технології у міжнародних відносинах
Міжнародні засоби масової комунікації
або Пакет 2
Медіаправо та медіаетика
Пропаганда в системі міжнародних комунікацій
Теорія та практика міжнародної журналістики
Кроскультурні комунікації
Технологія впливу в публічній комунікації
Цифрові комунікації
деталі зробити вибір
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Стратегія і тактика ведення переговорів на міжнародному рівні
Культурна та гуманітарна дипломатія
PR-технології у міжнародних відносинах
Міжнародні засоби масової комунікації
вибір було зроблено у 2018/2019 н.р.