Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні економічні відносини» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) РВО) 2019/2020 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні економічні відносини»
Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини»


Рівень вищої освіти: бакалавр
Курс 2, семестр 3
Правознавство або Порівняльне конституційне право деталі зробити вибір
Інформаційні системи і технології в міжнародних економічних відносинах або ІТ-забезпечення досліджень світогосподарських процесів деталі зробити вибір
Друга іноземна мова (німецька, або французька, або іспанська) необхідно обрати одну з трьох мов деталі зробити вибір
Курс 2, семестр 4
Менеджмент та маркетинг або Податки та система оподаткування деталі зробити вибір
Друга іноземна мова вибір зроблено у 2018/2019 н.р.
Курс 3, семестр 5
Бухгалтерський облік та аудит або Основи аудиту деталі зробити вибір
Друга іноземна мова вибір зроблено у 2017/2018 н.р
Курс 3, семестр 6
Друга іноземна мова вибір зроблено у 2017/2018 н.р.
Курс 4, семестр 7
Митне регулювання або Політика безпеки та оборони ЄС деталі зробити вибір
Інвестування або Валютні операції деталі зробити вибір
Друга іноземна мова вибір зроблено у 2016/2017 н.р.
Курс 4, семестр 8
Зовнішня політика України або Геоекономічна стратегія України деталі зробити вибір
Страхування в міжнародному бізнесі або Контракти і договірне право деталі зробити вибір
Друга іноземна мова деталі вибір зроблено у 2016/2017 н.р.

Освітня програма: «Міжнародні економічні відносини»


Рівень вищої освіти: магістр
Курс 1, семестр 2
Пакет 1
Міжнародні валютні та фондові ринки
Інноваційна економіка
Правове регулювання ЗЕД
Друга іноземна мова (німецька / французька)
або Пакет 2
Геоекономічна стратегія України та її регіональні економічні пріоритети
Системи прийняття зовнішньополітичних рішень: порівняльний аналіз
Міжнародна безпека
Друга іноземна мова (німецька / французька)
деталі зробити вибір
Курс 2, семестр 3
Пакет 1
Електронна комерція в МЕВ
Євроінтеграція
Друга іноземна мова (німецька / французька)

деталі вибір зроблено у вересні 2018/2019 н.р.