Вибіркові дисципліни ОП «Міжнародний туристичний бізнес», бакалаврський РВО, 2023/2024 н.р.


Спеціальність: «Туризм»
Освітня програма: «Міжнародний туристичний бізнес»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Інформаційні технології в туристичному бізнесі або Інформаційні системи і технології в туризмі деталі
Курс 3, семестр 5
Менеджмент туристичного бізнесу або Методи прийняття управлінських рішень деталі
Курс 3, семестр 6
Ризик-менеджмент в міжнародному туризмі або Управління ризиками деталі
Виставковий бізнес або Виставкова-ярмаркова діяльність деталі
Курс 4, семестр 7
Україна в системі зовнішньоторгівельних звязків або Економіка України деталі
Конфліктологія та теорія переговорів або Конфліктологія деталі
Туроперейтинг або Організація туроператорської діяльності деталі
Курс 4, семестр 8
Європейська інтеграція або Геополітичні та економічні звязки України деталі
Дипломатичний протокол та етикет або Дипломатична та консульська служба деталі
Тренінг курс «Створення власного бізнесу» або Тренінг курс «Створення туристичного підприємства» деталі
Спеціальні види туризму або Спеціалізований туризм деталі
Електронна комерція або Електронна торгівля деталі

Зробити вибір за допомогою Е-деканату.