Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство» (другий (магістерський) РВО) 2020/2021 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство»


Рівень вищої освіти: магістр
Курс 1, семестр 2
Актуальні проблеми Сходу в умовах
деколонізації і глобалізації
або Україна та країни Сходу
деталі обрати
Геополітика та геостратегія сучасного світу або Символіка країн та народів світу деталі обрати
Друга іноземна мова (англійська) або Друга іноземна мова (арабська) або Друга іноземна мова (японська) деталі обрати
Курс 2, семестр 3
Публічна дипломатія або Політичний консалтинг деталі обрати
Дипломатичний корпус сучасної України або Сучасні соціально-економічні процеси у В’єтнамі
Корпоративна культара та лідерство /
Креативний маркетинг /
Тайм-менеджмент /
Прес-служба
Потрібно обрати
з представлених вище дисциплін