Організовані та проведені НМК заходи, корисні науково-методичні матеріали для викладачів


 1. Методичний семінар для викладачів та аспірантів
 2. Семінар «Навчально-методичне забезпечення дистанційного навчання за допомогою ”хмарних” технологій»
 3. Методичний круглий стіл «Vox emissa volat, litera scripta manet… Письмовий контроль у ВНЗ: переваги та недоліки»
 4. Методичний семінар «Робота Державних екзаменаційних комісій»
 5. Міжкафедральний методичний круглий стіл «Сучасні форми викладання у ВНЗ»
 6. Методичний семінар для викладачів та аспірантів, 2016
 7. Методичний семінар щодо оновлених Положень в університеті
 8. Методичний семінар «Перевірка дипломних робіт на наявність запозичень: рекомендації керівникам»
 9. Методичний семінар «Особливості організації та проведення практик студентів факультету»
  презентація... зразок бюджетного наказу
 10. Методичний семінар «Особливості організації та проведення відтермінованого та поточного контролю знань студентів»
 11. Методичний семінар «Розробка та оформлення робочих програм й інших складових НМКД відповідно до вимог «Положення організацію освітнього процесу в Харківському національному університеті імені В.Н. Каразіна»
  Рекомендації щодо структури та змісту робочої програми (Іваненко Л.О.)
  Розробка та оформлення РП й інших складових НМКД (Григорова-Беренда Л.І.)
 12. Методичний семінар «Майстерня викладача»
  презентація
 13. Науково-методичний семінар «Про атестацію здобувачів наукових ступенів доктора та кандидата наук»
  презентація
 14. Науково-методичний семінар для викладачів та аспірантів «Забезпечення академічної доброчесності» (Єльцов С.Є)
  презентація
 15. Науково-методичний семінар для викладачів «Дистанційне навчання в Moodle: рівень творця — “Чайник“» (Бережна Н.І.)
  презентація за посиланням
  Вимоги до наповнення дистанційного курсу
 16. Науково-методичний вебінар для викладачів «Ефективне управління навчальним процесом в дистанційному курсі» (Бережна Н.І.)
  презентація
 17. Вебінар для викладачів «Підсумковий контроль в дистанційному форматі»
  презентація
 18. Методичні рекомендації щодо розроблення, затвердження та перегляду робочих програм навчальних дисциплін (від Управління якістю освіти)
  методичні рекомендації
 19. Матеріали щодо розробки міжфакультетських дисциплін
  Розпорядження «Про організацію вивчення міжфакультетських дисциплін за вибором студента»
  Рекомендації щодо подання інформації про МФД на І семестр 2020/2021 н.р.
  Етапи підготовки до вибору МФД на І семестр 2020/2021 н.р.
  Про організацію вивчення міжфакультетських дисциплін за вибором студента на 2 семестр 2020-2021 навчального року
 20. Методичний семінар «Використання сервісу Google Meet в навчальному процесі» (Бережна Н.І.)
 21. Науково-методичний семінар для викладачів «Ректорська контрольна: рекомендації викладачам-розробникам завдань»
  презентація
 22. Методичі рекомендації з розробки силабусу (проект, від Науково-методичної ради)
 23. ПОЛОЖЕННЯ про визнання інформаційних веб-ресурсів системи електронного (дистанційного) навчання в Харківському національному університеті імені В. Н. Каразіна як навчально-методичних праць (посібників) та здійснення їхньої сертифікації (експертизи)
 24. Науково-методичний вебінар «Ректорська контрольна: особливості підготовки й проведення»

Порядок дій укладача з видання власного навчально-методичного та методичного посібника