Вчена рада факультету


Вчена рада факультету функціонує для розгляду найбільш важливих питань факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу. Вчена рада є колегіальним органом і створюється терміном на п'ять років. Очолює її декан факультету.

Вчена рада збирається на засідання відповідно до затвердженого ректором університету плану засідань Вченої ради на поточний рік. Засідання Вченої ради факультету відбуваються один раз на місяць, як правило, за тиждень до засідання Вченої ради Університету. Питання, що виносяться на розгляд Вченої ради факультету, попередньо розглядаються на засіданнях кафедр, науково-методичної комісії факультету. Пропозиції до плану роботи чергового засідання мають право внести голова – декан факультету, заступники декана, завідувачі кафедр, члени Вченої ради.

Для вирішення невідкладних питань позачергове засідання Вченої ради може бути скликане з ініціативи голови.

У своїй діяльності Вчена рада керується Законом України «Про вищу освіту» та Статутом Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.


План роботи вченої ради факультету, навчальний рік


15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22 22/23 23/24
PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF PDF