Профбюро


Відповідно до Конституції України, громадяни мають право на участь у професійних спілках з метою захисту своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів. Професійні спілки є громадськими організаціями, що об’єднують громадян, пов’язаних спільними інтересами за родом їхньої професійної діяльності. Метою діяльності профспілок є представництво, здійснення та захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки відповідно до ст. 2 Закону України «Про професійні спілки, їх права і гарантії діяльності».

Для виконання поставленої мети робота профбюро факультету міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу спрямована на те, щоб забезпечити захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів працівників факультету.

Профбюро факультету МЕВ і ТБ:

  • представляє та захищає права та інтереси своїх членів;
  • допомагає оформити всі види матеріальної допомоги;
  • організовує змістовне проведення дозвілля працівників факультету (проводить різноманітні культурно-мистецькі та спортивні заходи тощо).

Всі члени профбюро мають можливість брати участь у всіх заходах, які проводить профбюро на факультеті.