Конкурси від науково-методичної комісії


Науково-методична комісія факультету МЕВ та ТБ проводить конкурс на краще навчально-методичне забезпечення дисциплін та конкурс на краще практичне/семінарське/лабораторне заняття.

Конкурс на краще навчально-методичне забезпечення дисциплін

Термін подання пакету документів – до 31 січня (ауд. 378, секретар НМК Макарчук К.О.)

Вимоги:

  • повний НМКД (роздрукований та підписаний комплект);
  • повний комплект оригінальних презентацій з дисципліни (на електронному носії та роздруковані “видачі”);
  • авторський навчальний посібник, або підручник, або конспект лекцій;
  • оригінальне наповнення практичних/семінарських занять;
  • удосконалена система контролю знань студенів;
  • застосування новітніх освітніх технологій / опис інноваційної розробки.

Конкурс на краще практичне/семінарське/лабораторне заняття

Вимоги:

  • застосування різноманітних форм підвищення пізнавальної активності студентів (ділова гра; тренінг, дискусія, імітаційні завдання, ток-шоу, квест, ситуаційні задачі тощо);
  • присутність на занятті не менше 80% контингенту студентів;
  • присутність на занятті представників методичної комісії факультету та кафедр факультету.