Навчально-методичні видання факультету в репозитарії університету


 1. Виробнича організаційно-аналітична практика: програма та методичні рекомендації для здобувачів вищої освіти заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини», другий (магістерський) рівень вищої освіти
 2. Туристична політика зарубіжних країн: методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 «Туризм»
 3. Педагогічна (асистентська) практика: програма та методичні рекомендації до виконання для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини»
 4. Кваліфікаційна робота магістра: методичні рекомендації до виконання (для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності «Міжнародні економічні відносини»)
 5. Кваліфікаційна робота бакалавра: методичні рекомендації до виконання для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня спеціальності «Міжнародні економічні відносини», освітньо-професійної програми «Міжнародна логістика і митна справа»
 6. Переддипломна (виробнича) практика: програма та методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» другого (магістерського) рівня вищої освіти
 7. Інформаційні системи та технології в логістиці. методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародна логістика і митна справа»
 8. Організація процесів та систем транспортних перевезень: методичні рекомендації до практичних, семінарських занять та самостійної роботи (для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини» освітньої програми «Міжнародна логістика і митна справа»)
 9. Кредит і банківська справа: методичні рекомендації до самостійної роботи (для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»)
 10. Туристичне країнознавство: методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 242 «Туризм»)
 11. Зовнішньоекономічна (виробнича) практика: програма та методичні рекомендації для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньопрофесійних програм «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародна логістика і митна справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти
 12. Зовнішньоекономічна (імітаційна) практика: програма та методичні рекомендації для студентів 3 курсу спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» освітньо-професійної програми «Міжнародні економічні відносини» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної (дистанційної) форми навчання
 13. Кваліфікаційна робота: методичні рекомендації до виконання для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 14. Географія світового господарства: методичні рекомендації до вивчення дисципліни (для студентів спеціальності 242 «Туризм»)
 15. Технологічна (виробнича) практика: програма та методичні рекомендації для студентів спеціальності 242 «Туризм»
 16. Грицак Ю. П. Країнознавство: методичні рекомендації до виконання курсової роботи. Для студентів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини»; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти
 17. Управління регіональним розвитком туризму: методичні рекомендації до виконання курсової роботи (для студентів спеціальності 242 «Туризм» денної та заочної форм навчання)
 18. Грицак Ю. П., Коваленко Р. С. Країнознавство: завдання для практичної та самостійної роботи. Частина 1: Європа, Росія, Близький та Середній Схід
 19. Грицак Ю. П., Коваленко Р. С. Країнознавство: завдання для практичної та самостійної роботи. Частина 2: Азія, Америка, Африка, Океанія
 20. Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до виконання курсової роботи з дисципліни для студентів 3-го курсу спеціальностей «Міжнародні економічні відносини» та «Міжнародний бізнес»
 21. Курсова робота з дисципліни «Інформаційні кампанії»: методичні рекомендації [для студентів денної форми навчання спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»]
 22. Інформаційні кампанії. методичні рекомендації до семінарських занять [для студентів денної форми навчання спеціальності 291 «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» освітньої програми «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації»]
 23. Довгаль О. А. Міжнародні економічні відносини: методичні рекомендації до самостійної роботи студентів спеціальності «міжнародні економічні відносини» освітньої програми «міжнародний бізнес»
 24. Переддипломна (виробнича) практика: методичні рекомендації для студентів 1 курсу другого (магістерського) рівня вищої освіти, спеціальності 291 — «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
 25. Країнознавство: методичні рекомендації до виконання курсової роботи (для студентів спеціальності «Міжнародні економічні відносини»; перший (бакалаврський) рівень вищої освіти)

Більше видань — у репозитарії.