Вибіркові дисципліни освітньої програми «Туризм» (перший (бакалаврський) та другий (магістерський) РВО) 2021/2022 н.р.


Спеціальність: «Туризм»
Освітня програма: «Туризм»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Світова економіка або Географія світового господарства деталі обрати
Економіка України або Інфраструктура світу деталі обрати
Інформаційні технології в туристичному бізнесі або Інформаційні системи і технології туризмі деталі обрати
Курс 3, семестр 5
Менеджмент туризму або Управління в галузі туризму деталі обрати
Сільський (зелений) туризм або Агротуризм деталі обрати
Курс 3, семестр 6
Тревел-журналістика або Соціальні комунікації в туризмі деталі обрати
Курс 4, семестр 7
Лікувально-оздоровчий туризм або Санаторно-курортна справа деталі обрати
Туроперейтинг або Організація туроператорської діяльності деталі обрати
Культурний туризм та креативні індустрії або Культурно-пізнавальний туризм деталі обрати
Курс 4, семестр 8
Музейний менеджмент та маркетинг або Організація музейної діяльності деталі обрати
Релігійний туризм та паломництво або Географія релігій і культур деталі обрати
Туристичні ринки України або Спеціалізовані туристичні ринки деталі обрати
Правове регулювання тур. діяльності або Правознавство деталі обрати
Електронна комерція або Електронна торгівля деталі обрати
Рівень вищої освіти: МАГІСТР
Курс 1, семестр 2
Управління інноваціями в готельно-ресторанному бізнесі або НR-менеджмент в готельно-ресторанному бізнесі або Менеджмент спа та велнес індустрії деталі обрати
Міжнародний протокол і етикет або Мистецтво ділових переговорів або Прес-служба деталі обрати
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (французька) деталі обрати
Курс 2, семестр 3
Організація ділового туризму або Організація івентивного туризму деталі обрати
Кон’юнктура туристичного ринку або Міжнародний туристичний ринок деталі обрати
Управління проектами в туризмі або Управління сталим розвитком туризму деталі обрати