Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні фінанси» (перший (бакалаврський) РВО) 2021/2022 н.р.


Освітня програма: «Міжнародні фінанси»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР

Курс 2, семестр 3
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (французька) або Друга іноземна мова (китайська) деталі обрати
Курс 2, семестр 4
Бухгалтерський облік або Міжнародні стандарти фінансової звітності або Звітність підприємств деталі обрати
Фінансова статистика або Фінансовий аналіз або Фінансове моделювання деталі обрати
Друга іноземна мова обрано 20/21н.р.
Курс 3, семестр 5
Друга іноземна мова (німецька) або Друга іноземна мова (французька) або Друга іноземна мова (іспанська) деталі обрати
Курс 3, семестр 6
Маркетингові дослідження міжнарод. фінансового ринку деталі обрано 19/20н.р.
Друга іноземна мова обрано 20/21н.р.
Курс 4, семестр 7
Міжнародний фінансовий менеджмент деталі обрано 18/19н.р.
Друга іноземна мова обрано 19/20н.р.
Курс 4, семестр 8
Пакет 1
Міжнародна біржова та аукціонна діяльність
Поведінкові фінанси
Ділові переговори в МБ
деталі обрано 18/19н.р.
Друга іноземна мова обрано 19/20н.р.