Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії» (другий (магістерський) РВО) 2021/2022 н.р.


Спеціальність: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»
Освітня програма: «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії»


Курс 2, семестр 3
Комп’ютерний фото- та відеомонтаж
Комп’ютерна графіка
Веб-дизайн
Медіа-етика
Журналістські жанри
Необхідно обрати одну з пяти дисциплін
деталі обрати
Внутрішні та зовнішні фактори формування зовнішньої політики
Система та механізми здійснення зовнішньої політики
Аналіз та прогнозування зовнішньої політики
Інформаційно-аналітичне забезпечення візитів та переговорів
Організація дипломатичних брифінгів та прес-конференцій
Дипломатична робота та дипломатичні документи
Необхідно обрати одну з шести дисциплін
деталі обрати