Вибіркові дисципліни освітньої програми «Міжнародний туристичний бізнес» (перший (бакалаврський) РВО) 2021/2022 н.р.


Спеціальність: «Туризм»
Освітня програма: «Міжнародний туристичний бізнес»


Рівень вищої освіти: БАКАЛАВР
Курс 2, семестр 3
Інформаційні технології в туристичному бізнесі або Інформаційні системи і технології в туризмі деталі обрати