Навчання


Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу готує БАКАЛАВРІВ за освітніми програмами: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна електронна комерція», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини та регіональні студії», «Міжнародні відносини». Термін навчання — 4 роки.

Зарахування на навчання до бакалаврату відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти з урахуванням середнього балу атестата.

Конкурсні предмети

На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка МАГІСТРІВ (термін навчання — 1 рік 4 місяці) за освітніми програмами: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна та європейська економічна інтеграція», «Міжнародний бізнес», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародна інформаційна безпека», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство», «Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика».

Зарахування до магістратури проводиться за результатами конкурсу, де враховуються результати єдиного вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного екзамену, середній бал додатку до диплома бакалавра. Додаткове вступне випробування мають складати абітурієнти, що вступають на основі ступеня бакалавра чи магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста), здобутих за іншою спеціальністю

На факультеті діє АСПІРАНТУРА за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

Підготовка фахівців здійснюється за державним замовленням та на контрактній основі.

Факультет дає можливість паралельного навчання й другої вищої освіти на контрактній основі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.

Загалом, на факультеті наразі навчається 1500 студентів за денною та заочною формами навчання, серед них понад 50 іноземних громадян.

Навчальний процес та науково-методичну роботу факультету забезпечують понад 200 висококваліфікованих викладачів, серед яких близько 30 докторів наук, професорів та понад 100 кандидатів наук, доцентів а також провідні викладачі економічного, юридичного, соціологічного, філософського, факультету психології, іноземних мов та інших факультетів університету, провідні спеціалісти обласної держадміністрації, установ та підприємств м. Харкова.

Високому рівню підготовки фахівців на факультеті сприяє проходження стажування викладачами в провідних закладах вищої освіти країн світу. Наші викладачі кваліфіковані, креативні, творчі, застосовують сучасні методики викладання дисциплін.

На сайті представлена інформація щодо науково-методичного забезпечення навчального процесу — перелік та опис курсів, відомості про викладачів, робочі програми, навчально-методичні комплекси за освітніми програмами:

Спеціальність БАКАЛАВРАТ МАГІСТРАТУРА
292 Міжнародні
економічні відносини
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна логістика і митна справа
Міжнародний бізнес
Міжнародні фінанси
Міжнародна електронна комерція
Міжнародні економічні відносини
Міжнародна та європейська економічна інтеграція
Міжнародний бізнес
241 Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа Готельно-ресторанна справа
242 Туризм Туризм
Міжнародний туристичний бізнес
Туризм
291 Міжнародні відносини, суспільні комунікації
та регіональні студії
Міжнародна інформація та міжнародні комунікації
Міжнародні відносини та регіональні студії
Міжнародні відносини
Міжнародна інформаційна безпека
Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії
Міжнародні відносини та регіональні студії: європеїстика
Міжнародні відносини та регіональні студії: сходознавство

На сайті також доступна інформація щодо організації навчального процесу (графіки навчального процесу, розклад занять, відкритих лекцій, заліків та екзаменів, консультацій викладачів, атестаційних екзаменів і захисту дипломів тощо).

Яндекс.Метрика