Навчання


Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу готує бакалаврів за освітніми програмами: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародне право», «Туризм», «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародні відносини та регіональні студії», «Міжнародний бізнес». Термін навчання — 4 роки.

Зарахування на навчання до бакалаврату відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та з урахуванням середнього балу атестата.

Конкурсні предмети:

  • Українська мова та література
  • Математика або Історія України (залежно від обраної спеціальності, див. Правила прийому до Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна)
  • Іноземна мова або Географія

На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини» (термін навчання — 1,5 роки, кваліфікація — магістр з міжнародних економічних відносин, перекладач) або спеціальністю «Туризм» (термін навчання — 1,5 роки, кваліфікація — магістр з туризму, гід-перекладач).

Зарахування до магістратури проводиться за результатами конкурсу, в якому враховуються результати навчання за попередні 4 роки, наукова робота студента, результати вступного екзамену за фахом, додаткового фахового екзамену (для бакалаврів з іншої спеціальності/напряму підготовки) та вступного екзамену з іноземної мови.

На факультеті діє аспірантура за спеціальністю «Світове господарство і міжнародні економічні відносини».

Підготовка кадрів здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі. На факультеті здійснюється також перепідготовка фахівців з вищою освітою (друга вища освіта) на контрактній основі за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, є можливість паралельного навчання.

Загалом, на факультеті сьогодні навчається понад 1200 студентів за денною та заочною формами навчання, серед них — близько 70 іноземних громадян.

Навчальний процес та науково-методичну роботу факультету забезпечують близько 100 висококваліфікованих викладачів, серед яких 19 професорів та 35 доцентів, а також провідні викладачі економічного, юридичного, соціологічного, філософського, факультету іноземних мов та інших факультетів університету, провідні спеціалісти обласної держадміністрації, установ та підприємств м. Харкова.

Високому рівню підготовки фахівців на факультеті сприяє проходження стажування викладачами в провідних вищих навчальних закладах України та інших країн світу. Викладачі застосовують сучасні методики викладання дисциплін.

На сайті представлена інформація щодо науково-методичного забезпечення навчального процесу:

На сайті доступна інформація щодо організації навчального процесу (графіки навчального процесу, розклад занять, відкритих лекцій, заліків та екзаменів, консультацій викладачів, перелік кураторів академічних груп тощо) та виховної роботи.

Яндекс.Метрика