Навчання


Факультет міжнародних економічних відносин та туристичного бізнесу готує бакалаврів за освітніми програмами: «Міжнародні економічні відносини», «Міжнародна логістика і митна справа», «Міжнародний бізнес», «Міжнародні фінанси», «Міжнародна електронна комерція», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», «Міжнародна інформація та міжнародні комунікації», «Міжнародні відносини та регіональні студії», «Міжнародні відносини». Термін навчання — 4 роки.

Зарахування на навчання до бакалаврату відбувається за результатами зовнішнього незалежного оцінювання якості освіти та з урахуванням середнього балу атестата.

Конкурсні предмети

На базі підготовки бакалавра проводиться підготовка магістрів (термін навчання — 1 рік 4 місяці) за спеціальностями:

Зарахування до магістратури проводиться за результатами конкурсу, в якому враховуються середній бал додатку до диплома бакалавра, наукова робота студента, результати вступного екзамену за фахом, вступного екзамену з іноземної мови та додаткового фахового екзамену (для бакалаврів з іншої спеціальності/напряму підготовки).

На факультеті діє аспірантура за спеціальністю «Міжнародні економічні відносини».

Підготовка кадрів здійснюється як за державним замовленням, так і на контрактній основі. На факультеті здійснюється також перепідготовка фахівців з вищою освітою (друга вища освіта) на контрактній основі за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, є можливість паралельного навчання.

Загалом, на факультеті наразі навчається понад 1300 студентів за денною та заочною формами навчання, серед них — близько 50 іноземних громадян.

Навчальний процес та науково-методичну роботу факультету забезпечують понад 200 висококваліфікованих викладачів, серед яких близько 30 докторів наук, професорів та понад 100 кандидатів наук, доцентів а також провідні викладачі економічного, юридичного, соціологічного, філософського, факультету іноземних мов та інших факультетів університету, провідні спеціалісти обласної держадміністрації, установ та підприємств м. Харкова.

Високому рівню підготовки фахівців на факультеті сприяє проходження стажування викладачами в провідних вищих навчальних закладах України та інших країн світу. Викладачі застосовують сучасні методики викладання дисциплін.

На сайті представлена інформація щодо науково-методичного забезпечення навчального процесу — перелік та опис курсів, відомості про викладачів, робочі програми за освітніми програмами:

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти

другого (магістерського) рівня вищої освіти

На сайті доступна інформація щодо організації навчального процесу (графіки навчального процесу, розклад занять, відкритих лекцій, заліків та екзаменів, консультацій викладачів, атестаційних екзаменів і захисту дипломів, перелік кураторів академічних груп тощо) та виховної роботи.

Яндекс.Метрика